Строително-ремонтни дейности

Фирмата извършва цялостно изграждане, основни и текущи ремонти, строителен и инсталационен сервиз на сгради.